The Employer Branding Report

Raportti tarjoaa ainutlaatuista tietoa siitä, mitä opiskelijat ovat mieltä teistä työnantajana.

Yrityskohtainen raportti perustuu Universumin vuosittaiseen valtakunnalliseen tutkimukseen, jossa kerättiin yhteensä yli 22 000 arviota työantajista suomalaisilta yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoilta.

Raportti kokoaa vahvuutenne ja heikkoutenne työnantajana, vertaa tuloksia kilpailijoihinne sekä auttaa teitä ymmärtämään vastaako työnantajalupauksenne nuorten osaajien vaatimuksia sekä toivomuksia tulevalta työnantajalta.

Raportti antaa palautetta työstä, jota olette tehneet työnantajakuvanne eteen. Onko suuntanne oikea ja tuottaako työnantajakuvaan investointi haluttuja tuloksia? Raportti auttaa teitä kehittämään työnantajakuvanne; suunnittelemaan kohderyhmällenne suunnattuja toimenpiteitä ja viestittämään nuorille tarjoamianne uramahdollisuuksia.

Tässä otteita raportista. Klikkaa kuvaketta suurentaaksesi.

Raportin avulla saate tietoa:

  • Työnantajakuvanne houkuttelevuudesta kohderyhmänne keskuudessa
  • Työnantajakuvaanne liittyvistä haasteista ja Recruitment Funnelista*
  • Siitä, miten kohderyhmänne suhtautuu teihin työnantajana
  • Asemastanne tärkeimpiin kilpailijoihinne nähden
*Mikä Recruitment Funnel?
Recruitment Funnelin avulla selvitämme missä vaiheessa rekrytointiprosessia olette onnistuneet ja mihin osa-alueisiin kannattaa panostaa. Yrityskohtaisen tutkimustiedon avulla pystytte suunnittelemaan ja resursoimaan tehokkaasti, jotta toimenpiteenne tuottavat tulosta ja tukevat yrityksenne strategiaa. Recruitment Funnel vastaa seuraaviin kysymyksiin:
  • Tuntevatko opiskelijat teidät työnantajana?
  • Harkitsevatko he organisaatiotanne mahdollisena tulevana työpaikkana?
  • Oletteko ihanteellinen työnantaja ja kohderyhmänne ensimmäinen valinta?
  • Ovat opiskelijat jo hakeneet teille töihin tai harkitsevatko he sitä?
  • Saavutatteko tavoitteenne rekrytoinneissa?
Tutkimuksen laajuuden ansiosta on mahdollista seurata työnantajakuvanne kehittymistä vuosittaisella ja koulukohtaisella tasolla. Opiskelijatutkimus toteutetaan kansainvälisesti, joten tutkimustuloksia on myös mahdollista verrata 32 eri maan välillä.

Here's what people are saying:

"BASF engaged Universum to perform external benchmarking regarding our University Recruitment rotational programs. The benchmarking study allowed us to identify areas for continuous improvement so that we are able to more effectively brand our programs and measure results. The engagement was handled effectively and efficiently, and the resulting work product was what we needed."

Bernadette Palumbo
Director Staffing and University Relations, BASF

"As a result of Universum’s consulting with my team, we were able to bring a more strategic focus to university relations by repositioning our programs internally as true sources of future talent. Based on the data and benchmarks provided by Universum, we also became more mindful of our external messaging and recruiting processes to better target the needs of student populations important to our business."

Lisa Amaya Price
Director, Talent Acquisition Programs, biogen idec

Lisätietoa:

Linda Björk
Employer Branding Specialist
Mobile: +358 50 517 76 83 
e-mail: linda.bjork@universumeurope.com

Hanna Jokinen
Employer Branding Specialist
Mobile: +358 40 745 74 53 
e-mail: hanna.jokinen@universumeurope.com

Erik Kietz
Country coordinator
Mobile: +358 40 717 57 27 
e-mail: erik.kietz@universumeurope.com

www.universumglobal.com